TOURS AND STORIES: #A SPOOR

Central District, Schieblock, Weena, Hofbogen, Waterplein, ZoHo

Als geen andere plek in de stad laat de ruimte van en rond RCD en Hofbogen zien hoe nieuwe spelers en actoren hun plek in de stad opeisen en vinden. Het verhaal van ZUS en het Schieblock is breed bekend en gedeeld. Toch is het een uitdaging om hier juist naar te kijken vanuit het perspectief van connectiviteit: hoe is het gebied ontwikkeld in termen van relaties tussen de verschillende actoren? Met de IABR kreeg het Schieblock de status van Testsite voor alternatieve modellen van denken en bouwen aan de stad, een belofte die ook een lerende feedbackloop mogelijk maakt. Connectiviteit in termen van fysieke verbinding tussen RCD en Noord is in de ontwikkeling van luchtsingel en Hofbogen altijd een belangrijk argument geweest. Daarom ook nu de integrale blik, die Hofbogen en Zomerhofkwartier integreert en de betekenis van de verbindingen duidt. Het Zomerhofkwartier manifesteert zich als een testsite voor slow urbanism¸expliciet uitgenodigd door de corporatie Havensteder. Die ontwikkeling is ook weer een bouwsteen in de argumentatie voor blijvende betrokkenheid van de corporaties bij het herontwikkelen van de Hofbogen.  Intussen komt de halve wereld naar het Waterplein kijken, als staaltje Hollandse ingenieurskunst. De Urbanisten nemen vanhieruit ook het initiatief om op te schalen naar ZoHo, en voor dat gebied vanuit de wateropgave te werken aan de publieke ruimte.
Wat is er te leren van de verhaallijnen in dit centrumscharniergebied als Rotterdamse praktijk van connectiviteit?

Onder leiding van:

Mattijs van Ruijven

Deelnemers:

Arie Lengkeek, AIR

Arienne Boelens, Ariënne Boelens Office

Joost Schrijnen, Bestuur AIR

Mariska Verhulst, Buro V

Marcus Fernhout ,CIC NL

Simone Rots, Crimson

Francy Derks, Culturele en stedelijke projecten

Sanne Lansdaal, Cultuurscouts

Dirk van Peijpe, De Urbanisten

Marlijn Lodewijks, Gemeente Breda

Monique Zuuring, Gemeente Nijmegen

Paul van Roosmalen, Gemeente Rotterdam

Arjen Knoester, Gemeente Rotterdam

Hans van Rossum, Gemeente Rotterdam

Mattijs van Ruijven, Gemeente Rotterdam

Myron Freeling, Gemeente Rotterdam

Frank Belderbos, Gemeente Rotterdam

Tim de Haan, Gemeente Rotterdam

Fons Meijer, Gemeente Tilburg

Mark van de Velde, Havensteder

Paul Elleswijk, Havensteder

Rogier Janssen, JagerJanssen Architecten

Jasper de Haan, Jasper de Haan Architecten

Nelis Albers, Jazzpodium Bird

Luc Smits, LSI

Joris Molenaar, Molenaar & Co architecten

Koen Westhoff, REBEL Group

Gijs van der Kleij, Rotterdams Ontwikkel Kollektief

Jacques Vink, Ruimtelab

Jeroen Laven, STIPO

Benjamin Filbey, student TU Delft

Joan Kwong, student TU Delft

Justa Stefanovic, student TU delft

Simon Franke, Trancity

Gert-Jan te Velde, Van Schagen architekten

Marije Faber, Vestia Rotterdam

Ton de Vent, Woonbron

Rosalie Boer, Ymere

Joep Klabbers, zoarchitecten

Elma van Boxel, ZUS

Kristian Koreman, ZUS

Meer tours and stories

#B LAURENS
Hoogstraat fifties, scholen, rond de Markthal, Binnenrotte, University College

#C HAVENS   
Dakpark, parkboulevard, Merwe4Haven, Marconitorens en strip

#D KAAP
Rijnhavenbrug, Fenixloodsen, Deliplein, Verhalenhuis, Veer Charlois