Rotterdam zoekt actief naar nieuwe wegen om aan de stad te bouwen. Hoe schalen nieuwe spelers steeds meer op tot gamechangers? Hoe ontstijgen projecten zichzelf en worden ze strategisch van betekenis voor stad en stedelijkheid? Hoe vergroten we het vermogen van de stad om te leren van bestaande praktijken?

Het Stadmakerscongres 2014 bracht deze partijen en hun praktijken bijeen en agendeerde het thema ‘connectiviteit’ als opgave. We peilden het potentieel daarvan in een serie stadstafelgesprekken, bekeken hoe het nu al werkt in Rotterdamse praktijkverhalen, bouwden het uit in case clinics en verbonden het internationaal met de keynote lezing van Guest Urban Critic 2014 Uli Hellweg, directeur IBA Hamburg.

Tours&Stories

Zo’n 150 stadmakers doorkruisten vier gebieden. Met elkaar onderzochten ze hoe de stad hier wordt gemaakt in de verbinding tussen groot en klein, formeel en informeel, vastgoed en gebruiker. Connectiviteit was het perspectief: terugkijkend werd de potentie daarvan ontdekt. Lees hier de impressies.

#A SPOOR

Central District, Schieblock, Luchtsingel, Hofbogen, Waterplein, Zoho.
Lees hier het verslag

#B LAURENS

Hoogstraat fifties, scholen, rond de Markthal, Binnen-rotte, Meent, University College.
Lees hier het verslag

#C HAVENS

Dakpark, Parkboulevard, Merwe4Haven, Marconitorens en strip.
Lees hier het verslag

#D KAAP

Rijnhavenbrug, Fenixloodsen, Deliplein, Verhalenhuis, Veer Charlois.
Lees hier het verslag

Case Clinics

In vijf concrete case clinics zochten we verdieping. Welke dynamiek brengen opkomende spelers? Hoe worden projecten strategisch gemaakt? Wat kunnen praktijken onderling van elkaar leren? Biedt onderlinge herkenning ook basis voor een gedeeld handelingsperspectief?  Lees hier de verslagen.

#1 HOFBOGEN

WIL TIJD NEMEN VOOR EEN INCLUSIEVE BENADERING

Lees verslag Case Clinic

#2 CO/OPS

DRIE ROTTERDAMSE PRAKTIJKEN DELEN DRIJFVEREN EN RESULTATEN

Lees verslag Case Clinic

#3 HART VAN ZUID

GEEFT OPENHARTIGE TUSSENSTAND PLANPROCES TUSSEN GROOT EN KLEIN

Lees verslag Case Clinic

#4 TESTSITE

CENTRAL DISTRICT WIL NIEUWE SPELERS EN NEXT ECONOMY UITNODIGEN

Lees verslag Case Clinic

#5 STADSTRATEN

ALLIANTIE WEST-KRUISKADE ZOEKT NIEUW EIGENAARSCHAP

Lees verslag Case Clinic

DESIGN AS POLITICS
VAN DER LEEUWPRIJS 2014
VIJF STADSTAFELGESPREKKEN
READER CONNECTIVITEIT

Organisatie

Een initiatief van AIR

het architectuurcentrum van Rotterdam

Afdrukken

Opdrachtgevers

Van der LeeuwkringVan der LeeuwkringVan der LeeuwkringStadsontwikkeling~T1

Partners