VERSLAGEN EN VERHALEN VAN HET JAARFEEST VAN DE LERENDE STAD!

Tijdens het Stadmakerscongres vond op vrijdag 30 oktober 2015 in de Rotterdamse Schouwburg  op één dag de vlootschouw en werkplaats van het Rotterdamse stadmaken plaats. Gedurende de hele dag was er een gevarieerd programma vol inspirerende verhalen, lessen en inzichten uit de praktijk en hadden de ruim 600 deelnemende stadmakers volop de mogelijkheid om mee te bouwen aan de relatie tussen stadmaken en stadsontwerp. Bekijk en lees hieronder de verhalen en verslagen van deze bijzondere dag.

LEREN DOOR DOEN IN ROTTERDAM

VIER GEBIEDEN 1980 – 2015

Bij het Stadmakerscongres van 28 november 2014 verscheen een publicatie met de titel ‘connectiviteit in Rotterdam’. Het bevatte wat we later vier ‘gebiedsbiografieën’ zijn gaan noemen. Als een collage die met terugwerkende kracht de belangrijkste ontwikkelmomenten en incidenten van een gebied in een relatie tot elkaar plaatste. Met zachte redactie werd zichtbaar gemaakt hoe de stad gemaakt wordt in de loop van de tijd. Soms door grootschalig plannen. Altijd door schuiven, schakelen, stapelen.

Zo zacht als de lancering  ervan was, zo luid de ontvangst. De gebiedsbiografie is een ode aan de stadmaker. Het toont geduld en doorzettingskracht, vernuft en handelingsdrang; dan weer bij officiële spelers, dan weer bij een zootje ongeregeld. Allen stadmakers, want allen sturend op plaatsen van betekenis.

Opnieuw presenteren we hier gebiedsbiografieën. De kern ervan is gekozen in overeenstemming met vier van de zeven Stadlabs die dit jaar de werkplaatsen voor het Stadmakerscongres vormen. De begrenzing ervan is open, evenals de historische inbedding. We redeneerden terug vanuit de huidige situatie en opgaven. Waar lagen de kiemen, waar zijn patronen ingezet die zich herhalen? Bekijk de vier uitgekozen gebieden hieronder.

ORGANISATIE

AIR, het architectuurcentrum
van Rotterdam

FOUNDING PARTNER

FOUNDING PARTNER

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR