TOURS AND STORIES: #D KAAP

Rijnhavenbrug, Fenixloodsen, Deliplein, Verhalenhuis, Veer Charlois

Katendrecht neemt een tussenpositie in. Met de brug tussen Katendrecht en de Wilhelminapier zijn twee polen stevig kortgesloten, en is de kern rond het Deliplein verankerd. Tot 2006 is door door vier institutionele partijen in een pionierfase de aanzet gegeven: ProperStok/Heijmans, gemeente Rotterdam, deelgemeente Feijenoord en corporatie Woonstad. Deze fase kende echter ook andere pioniers, die vanuit de cultuur en het verhaal van de wijk een geheel eigen laag aan het herontwikkelingsverhaal toevoegden. Theater Walhalla is hier een sleutelpartij in, die van een vestzaktheater nu opgeschaald is naar Kantine Walhalla en uiteindelijk de stap naar de Fenixloods wil maken. Als ‘placemakers’ en ondernemers bouwden zij letterlijk hun eigen omgeving, die opvallend synchroon liep met de plannen van markt en gemeente. Op vergelijkbare wijze is in recenter jaren daar het Verhalenhuis Belvedere bijgekomen, waar ook een praktijk is verankerd die zichzelf ontstijgt, en tegeljikertijd zich diep ingraaft in de verhalen van de stad op die plek. Nu ligt er een voorstel door de gelegenheidscombinatie Stedelinks010 (RAAF, Jeanne van Heeswijk, Kamiel Verschuren) om met overgeschoten gelden uit het cultuurprogramma van Pact op Zuid een veerverbinding te maken tussen Katendrecht en Charlois. Welke dynamiek wordt nu in en om Katendrecht zichtbaar in het voortdurend haasje over van het fysieke domein en de cultuurmakers die zich daar ook in manifesteren?

Onder leiding van: 

Petra Rutten

Deelnemers:

Inez Smit, AIR

Merle Gormley, Ballast Nedam

Bernadette Janssen, BVR/ Van der Leeuwkring

Eric Dullaert, CultureelDenkWerk

Roelof Kok, Cultuurscouts

WillemJan Droog, db Architecten

Frans Soeterbroek, De Ruimtemaker

Kamiel Verschuren, foundation B.a.d.

Brenda Cornielje, Gemeente Nijmegen

Maarten Nypels, Gemeente Rotterdam

Miriam van Lierop, Gemeente Rotterdam

Herman van Wamelen, Gemeente Rotterdam

Sander Geenen, Gemeente Rotterdam

Sandra Kruin, Gemeente Rotterdam

Kevin Verberkmoes, Gemeente Rotterdam

Christiaan Cooiman, Heijmans

Petra Rutten, Heijmans / Van der Leeuwkring

Gérard Steenbergen, LP2

Ashley Nijland, RAAF

Wendy Voorwinde, Rijnvos Voorwinde Architecten

Erik Pals, Ro Theater

Lucas Van Zuijlen, Rotterdam-woont

Ariette Kasbergen, SKVR

Peter Lems, Stad op het Water / Flotopia

Erik Groenendijk, TU Delft

Martina Gentili, TU Delft

Tanya Chandra, TU Delft

Harry-Jan Bus, Theater Walhalla

Linda Malherbe, Verhalenhuis Belvedere

Jenny Schakelaar, Vestia Rotterdam

Siwart Kolthek, vm. Bestuur AIR

Willemijn Schellekens, Willemijnontwerp

Lonneke Zuijdwijk, Woonstad Rotterdam

Willem Sulsters, WSA

Bart Driessen, Zinnebeeld

Casper Sikkema

Meer tours and stories

#A SPOOR
Central District, Schieblock, Luchtsingel, Hofbogen, Waterplein, ZoHo

#B LAURENS
Hoogstraat fifties, scholen, rond de Markthal, Binnenrotte, University College

#C HAVENS   
Dakpark, parkboulevard, Merwe4Haven, Marconitorens en strip