TOURS and STORIES: #D KAAP

Rijnhavenbrug, Fenixloodsen, Deliplein, Verhalenhuis, Veer Charlois

Katendrecht neemt een tussenpositie in. Met de brug tussen Katendrecht en de Wilhelminapier zijn twee polen stevig kortgesloten, en is de kern rond het Deliplein verankerd. Tot 2006 is door door vier institutionele partijen in een pionierfase de aanzet gegeven: ProperStok/Heijmans, gemeente Rotterdam, deelgemeente Feijenoord en corporatie Woonstad. Deze fase kende echter ook andere pioniers, die vanuit de cultuur en het verhaal van de wijk een geheel eigen laag aan het herontwikkelingsverhaal toevoegden. Theater Walhalla is hier een sleutelpartij in, die van een vestzaktheater nu opgeschaald is naar Kantine Walhalla en uiteindelijk de stap naar de Fenixloods wil maken. Als ‘placemakers’ en ondernemers bouwden zij letterlijk hun eigen omgeving, die opvallend synchroon liep met de plannen van markt en gemeente. Op vergelijkbare wijze is in recenter jaren daar het Verhalenhuis Belvedere bijgekomen, waar ook een praktijk is verankerd die zichzelf ontstijgt, en tegeljikertijd zich diep ingraaft in de verhalen van de stad op die plek. Nu ligt er een voorstel door de gelegenheidscombinatie Stedelinks010 (RAAF, Jeanne van Heeswijk, Kamiel Verschuren) om met overgeschoten gelden uit het cultuurprogramma van Pact op Zuid een veerverbinding te maken tussen Katendrecht en Charlois. Welke dynamiek wordt nu in en om Katendrecht zichtbaar in het voortdurend haasje over van het fysieke domein en de cultuurmakers die zich daar ook in manifesteren?

Onder leiding van Petra Rutten

Tijd: 10.00 – 14.00 uur / Locatie: nader te bepalen 

meer tours and stories

#A SPOOR
Central District, Schieblock, Luchtsingel, Hofbogen, Waterplein, ZoHo

#B LAURENS
Hoogstraat fifties, scholen, rond de Markthal, Binnenrotte, University College

#C HAVENS   
Dakpark, parkboulevard, Merwe4Haven, Marconitorens en strip