CONNECTIVITEIT IN ROTTERDAM

VIER GEBIEDEN 1990-2014

Deze reader verscheen op het Stadmakerscongres, van 28 november 2014. Voor vier Rotterdamse gebieden is het verhaal van hun ontwikkeling uitgeplozen en ontrafeld. Bewust is gekozen voor uitsnedes uit de stadsplattegrond die grenzen overschrijden, die lange lijnen zichtbaar maken. Vanuit een serie feitelijke momenten en gebeurtenissen komt naar boven hoe elk gebied z’n eigen biografie opbouwt.

Die biografieën laten zich lezen als een ode. Niemand maakt de stad- juist de toe-eigening door een brede groep stadmakers blijkt te leiden tot de plekken waar we nu van zeggen: zo willen we graag dat de stad is. En dat vraagt geduld, vasthoudendheid van enkelingen, ongeduld en doorzettingskracht van anderen, versnelling en verrijking van weer anderen.

De reader is in zijn geheel verkrijgbaar bij AIR, Vissersdijk 245 Rotterdam.

Hieronder zijn de gebieden afzonderlijk te bekijken in PDF:

#A SPOOR

#B HAVENS

#C LAURENS

#D KAAP

Research reader: Hilde Sennema
Vormgeving: Stoopmanvos