Stadlab #7

M4H

Havengebied in transformatie heeft jaren publieke plangeschiedenis. Op zoek naar condities voor succes van dit gemengde innovatiemilieu: schakelend tussen groot en klein, innovatief én bestaand. Stadmakersgebied sinds 1980. Duidt en duwt de kanteling van nu.

Moderator: Bernadette Janssen
Connectors: Maike Akkers (Havenbedrijf)

Heeft u vragen over het betreffende Stadlab, neem contact op met de moderator van dit lab: Bernadette Janssen.

stadlab #7

M4H

Havengebied in transformatie heeft jaren publieke plangeschiedenis. Bereikt nu kritisch kantelpunt. Op zoek naar condities voor succes van dit gemengde innovatiemilieu: schakelend tussen groot en klein, innovatief én bestaand. Stadmakersgebied sinds 1980. Duidt en duwt de kanteling van nu.

PROGRAMMA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Labweek 1

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Labweek 2

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Labweek 3

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1

stadlab Gebiedscoops

2

stadlab Luchtkwaliteit

3

stadlab Feijenoord Deltaplan

4

stadlab ZoHo

5

stadlab Maritiem district

6

stadlab Bospolder / Tussendijken

7

stadlab M4H

Stadmakerscongres 2015

Het stadmakerscongres is een leertraject van Rotterdamse stadmakers.

We werken vanuit concrete en vernieuwende Rotterdamse praktijken, in zeven Stadlabs. We zoeken een gelijk speelveld voor ongelijke spelers, en de wederzijdse relatie tussen plaatsen van betekenis en de betekenis voor de stad. Elk Stadlab benoemt wat we daarvoor willen leren, met wie en in welke tussenstappen.

Op het Stadmakerscongres tillen we de inhoud en uitkomst van de Stadlabs naar het niveau van stad en stadscultuur. We spiegelen Rotterdam aan de nationale en internationale praktijk: opkomende actoren, strategische projecten, lerende stad!