Stadlab #6

Bospolder / Tussendijken

Geen gebied in Rotterdam is zo rijk aan private initiatieven en nieuwe vormen van zelforganisatie. Hoe inspireert dit te koersen op waarde ipv sturen op groei? Stadlab formuleert gedeeld resultaat, herkenbare mijlpalen en actie-agenda.

Moderator: Olof van der Wal
Connectors: Patrick Boel (Delfshaven Coop), Frank Belderbos (SO), Mark van der Velde (Havensteder, Van der Leeuwkring), Job Lee (Ex.S Architects, bewoners i.o.v. Delfshaven Cooperatie)

Heeft u vragen over het betreffende Stadlab, neem contact op met de moderator van dit lab: Olof van der Wal.

stadlab #6

Bospolder / Tussendijken

Geen gebied in Rotterdam is zo rijk aan private initiatieven en nieuwe vormen van zelforganisatie. Hoe inspireert dit te koersen op waarde ipv sturen op groei? Stadlab formuleert gedeeld resultaat, herkenbare mijlpalen en actie-agenda.

PROGRAMMA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Labweek 1

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Labweek 2

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Labweek 3

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1

stadlab Gebiedscoops

2

stadlab Luchtkwaliteit

3

stadlab Feijenoord Deltaplan

4

stadlab ZoHo

5

stadlab Maritiem district

6

stadlab Bospolder / Tussendijken

7

stadlab M4H

Stadmakerscongres 2015

Het stadmakerscongres is een leertraject van Rotterdamse stadmakers.

We werken vanuit concrete en vernieuwende Rotterdamse praktijken, in zeven Stadlabs. We zoeken een gelijk speelveld voor ongelijke spelers, en de wederzijdse relatie tussen plaatsen van betekenis en de betekenis voor de stad. Elk Stadlab benoemt wat we daarvoor willen leren, met wie en in welke tussenstappen.

Op het Stadmakerscongres tillen we de inhoud en uitkomst van de Stadlabs naar het niveau van stad en stadscultuur. We spiegelen Rotterdam aan de nationale en internationale praktijk: opkomende actoren, strategische projecten, lerende stad!