Stadlab #5

Maritiem District

Gebiedsactoren slaan de handen ineen met gemeente en stadsbestuur om het stadshart te verruimen en te verbinden met het Maritiem district. Samen zoeken naar hefboom tussen publieke programmering, uitnodigende routes en missing links.

Moderator: Koen Westhoff
Connectors: Arno van Prooijen (SO)

Heeft u vragen over het betreffende Stadlab, neem contact op met de moderator van dit lab: Koen Westhoff.

stadlab #5

Maritiem District

Gebiedsactoren slaan de handen ineen met gemeente en stadsbestuur om het stadshart te verruimen en te verbinden met het Maritiem district. Samen zoeken naar hefboom tussen publieke programmering, uitnodigende routes en missing links.

Programma

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Labweek 1

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Labweek 2

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Labweek 3

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1

stadlab Gebiedscoops

2

stadlab Luchtkwaliteit

3

stadlab Feijenoord Deltaplan

4

stadlab ZoHo

5

stadlab Maritiem district

6

stadlab Bospolder / Tussendijken

7

stadlab M4H

Stadmakerscongres 2015

Het stadmakerscongres is een leertraject van Rotterdamse stadmakers.

We werken vanuit concrete en vernieuwende Rotterdamse praktijken, in zeven Stadlabs. We zoeken een gelijk speelveld voor ongelijke spelers, en de wederzijdse relatie tussen plaatsen van betekenis en de betekenis voor de stad. Elk Stadlab benoemt wat we daarvoor willen leren, met wie en in welke tussenstappen.

Op het Stadmakerscongres tillen we de inhoud en uitkomst van de Stadlabs naar het niveau van stad en stadscultuur. We spiegelen Rotterdam aan de nationale en internationale praktijk: opkomende actoren, strategische projecten, lerende stad!