Stadlab #4

ZoHo

Werkt aan een oefenplek voor corporatie en gebruikers om samen een stadsmilieu van makers te ontwikkelen met een nieuwe economische logica. ‘Slow urbanism’ als motto vanuit de praktijk laden en verbreden naar de stad.

Moderator: Mark Rabbie
Connectors: Jeroen Laven (Stipo/ZoHo), Paul Elleswijk (Havensteder, Van der Leeuwkring), Jan van de Ree (Stadsontwikkeling)

Heeft u vragen over het betreffende Stadlab, neem contact op met de moderator van dit lab: Mark Rabbie

stadlab #4

ZoHo

Werkt aan een oefenplek voor corporatie en gebruikers om samen een stadsmilieu van makers te ontwikkelen met een nieuwe economische logica. ‘Slow urbanism’ als motto vanuit de praktijk laden en verbreden naar de stad.

PROGRAMMA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Labweek 1

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Labweek 2

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Labweek 3

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1

stadlab Gebiedscoops

2

stadlab Luchtkwaliteit

3

stadlab Feijenoord Deltaplan

4

stadlab ZoHo

5

stadlab Maritiem district

6

stadlab Bospolder / Tussendijken

7

stadlab M4H

Stadmakerscongres 2015

Het stadmakerscongres is een leertraject van Rotterdamse stadmakers.

We werken vanuit concrete en vernieuwende Rotterdamse praktijken, in zeven Stadlabs. We zoeken een gelijk speelveld voor ongelijke spelers, en de wederzijdse relatie tussen plaatsen van betekenis en de betekenis voor de stad. Elk Stadlab benoemt wat we daarvoor willen leren, met wie en in welke tussenstappen.

Op het Stadmakerscongres tillen we de inhoud en uitkomst van de Stadlabs naar het niveau van stad en stadscultuur. We spiegelen Rotterdam aan de nationale en internationale praktijk: opkomende actoren, strategische projecten, lerende stad!