Stadlab #2

Luchtkwaliteit

Onderzoekt en ontwikkelt ruimtelijke ingrepen die de luchtkwaliteit in de stad verbeteren, met de ’s Gravendijkwal als testcase. Geen technocratische totaaloplossing maar vanuit lichte coalitie meedenkers, stapsgewijs in een publiek leerproces

Moderator: Frans Soeterbroek
Connectors: Robbert de Vrieze, Marieke de Keijzer (Stadslab Luchtkwaliteit), Miranda Nauta (SO)

Heeft u vragen over het betreffende Stadlab, neem contact op met de moderator van dit lab: Frans Soeterbroek.

stadlab #2

Luchtkwaliteit

Onderzoekt en ontwikkelt ruimtelijke ingrepen die de luchtkwaliteit in de stad verbeteren, met de ’s Gravendijkwal als testcase. Geen technocratische totaaloplossing maar vanuit lichte coalitie meedenkers, stapsgewijs in een publiek leerproces.

PROGRAMMA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Labweek 1

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Labweek 2

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Labweek 3

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1

stadlab Gebiedscoops

2

stadlab Luchtkwaliteit

3

stadlab Feijenoord Deltaplan

4

stadlab ZoHo

5

stadlab Maritiem district

6

stadlab Bospolder / Tussendijken

7

stadlab M4H

Stadmakerscongres 2015

Het stadmakerscongres is een leertraject van Rotterdamse stadmakers.

We werken vanuit concrete en vernieuwende Rotterdamse praktijken, in zeven Stadlabs. We zoeken een gelijk speelveld voor ongelijke spelers, en de wederzijdse relatie tussen plaatsen van betekenis en de betekenis voor de stad. Elk Stadlab benoemt wat we daarvoor willen leren, met wie en in welke tussenstappen.

Op het Stadmakerscongres tillen we de inhoud en uitkomst van de Stadlabs naar het niveau van stad en stadscultuur. We spiegelen Rotterdam aan de nationale en internationale praktijk: opkomende actoren, strategische projecten, lerende stad!