Stadlab #3

Feijenoord Deltaplan

Verkent hoe beweging gebracht kan worden door matchen Deltaprogramma buitendijks stedelijk gebied, woningbouw/woningvernieuwing (woonstad) en aanwezige collectieve krachten in het sociaal domein (Proeftuin).

Moderator: Willem Sulsters
Connectors: Peter van Veelen (SO), Dennis Lausberg (Woonstad, Van der Leeuwkring), Andries Geerse (welovethecity, Feijenoordse stadmakers)

Heeft u vragen over het betreffende Stadlab, neem contact op met de moderator van dit lab: Willem Sulsters

stadlab #3

Feijenoord Deltaplan

Verkent hoe beweging gebracht kan worden door matchen Deltaprogramma buitendijks stedelijk gebied, woningbouw/ woningvernieuwing (woonstad) en aanwezige collectieve krachten in het sociaal domein (Proeftuin).

PROGRAMMA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Labweek 1

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Labweek 2

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Labweek 3

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1

stadlab Gebiedscoops

2

stadlab Luchtkwaliteit

3

Feijenoord Deltaplan

4

stadlab ZoHo

5

stadlab Maritiem district

6

stadlab Bospolder / Tussendijken

7

stadlab M4H

Stadmakerscongres 2015

Het stadmakerscongres is een leertraject van Rotterdamse stadmakers.

We werken vanuit concrete en vernieuwende Rotterdamse praktijken, in zeven Stadlabs. We zoeken een gelijk speelveld voor ongelijke spelers, en de wederzijdse relatie tussen plaatsen van betekenis en de betekenis voor de stad. Elk Stadlab benoemt wat we daarvoor willen leren, met wie en in welke tussenstappen.

Op het Stadmakerscongres tillen we de inhoud en uitkomst van de Stadlabs naar het niveau van stad en stadscultuur. We spiegelen Rotterdam aan de nationale en internationale praktijk: opkomende actoren, strategische projecten, lerende stad!